a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego wielkafabrykaelfow.pl.

Administratorem danych osobowych w ramach realizacji założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 jest firma: Agencja Eventowa IKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Gdańsku, 80-278, przy ulicy Bernarda Chrzanowskiego 34/2, NIP 584-275-00-17, REGON 364494891, zwana dalej „Administratorem danych osobowych” lub „Administratorem danych”.

 1. Definicje
  1. Administrator danych osobowych (lub Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych oraz jest za zbierane dane odpowiedzialny.
  2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym wielkafabrykaelfow.pl.
  3. Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis.
  4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub dzięki nim możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Sposób zbierania danych osobowych
  Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na podstronie serwisu. Podanie danych jest dobrowolne. Oprócz tego, serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP.
 3. Zakres i cel zbierania danych osobowych
  Kontaktując się za pomocą formularza lub mailowo, użytkownik serwisu przekazuje: nazwę nadawcy (imię i nazwisko, firma/szkoła/placówka), e-mail i/lub numer telefonu, dane do faktury. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie, a w dalszej konsekwencji do pracy nad tym zapytaniem lub w celu realizacji złożonego przez serwis zamówienia. W tym celu Administrator danych może skontaktować się z Użytkownikiem za pomocą podanego adresu e-mail lub telefonicznie.
 4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w serwisie
  Podczas wizyty na stronie serwisu, system automatycznie pobiera adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera. System zapisuje w pamięci przeglądarki pliki cookies. Nie są one wykorzystywane w celach identyfikacji użytkowników.

  1. Pliki cookies – to małe pliki, które są automatycznie zapisywane w pamięci przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu informacje dotyczące aktywności Użytkownika.
  2. Niniejsze pliki zapisywane są przez serwis Administratora danych:
   1. PHPSESSID
   2. ID
  3. Brak możliwości zapisanie plików cookies może ograniczyć działanie niektórych funkcji serwisu.
  4. Każdy Użytkownik ma prawo zdecydowania o zakresie dostępu pików cookies do swojego urządzenia poprzez zmianę ustawień przeglądarki. (Ustawa z dn. 16 lipca 2014r. Prawo telekomunikacyjne – Dz.U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm). Modyfikacja konfiguracji ustawień plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów.
 5. Zmiana danych osobowych oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych Użytkownika
  Każdy Użytkownik serwisu ma prawo poprawić, zmienić lub usunąć swoje dane. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych, przesyłając do niego dyspozycję zmiany lub usunięcia na adres ika@ikaevents.pl
 6. Bezpieczeństwo danych
  1. Administrator danych stosuje wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. ws. dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkach technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny się charakteryzować urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).
  2. Dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania poufności danych.
 7. Odpowiedzialność Administratora danych
  1. Administrator danych zobowiązuje się do stosowanie zasad opisanych w niniejszym dokumencie i jednocześnie gwarantuje zachowanie poufności Użytkownikom Serwisu.
  2. Możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której zmianie ulegnie zakres zbierania danych, przy jednoczesnym zachowaniu zasad prywatności Użytkowników, postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.
  3. W serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www, za których polityki prywatności Administrator danych nie odpowiada.
  4. Niniejszy Regulamin nie może stanowić podstawy do roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile nie będą one wynikały z przepisów prawa obowiązujących na terenie RP.
 8. Zmiany
  1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisu wraz z datą aktualizacji.

Gdańsk, 25 maja 2018 r.